Gebouwbeheer

Optimaal gebouwbeheer
Heeft u een nieuwe huisvesting en wilt u het gebouwbeheer compleet uit handen geven? Wij
zijn een professionele partner in gebouwbeheer, al jarenlang specialist in het beheersen van
kosten en risico’s en weten alles over kostenbesparing.
Wij begrijpen exact waaraan uw bedrijfspand of schoolgebouw aan moet voldoen en
screenen het regelmatig om te zien of het voldoet aan de wettelijke eisen, overige
richtlijnen en uw eigen aanvullende eisenpakket. Wij besteden veel aandacht aan de
duurzaamheid van gebouwen en houden tegelijk de focus op goede werk- en
leeromstandigheden voor de personen die in uw gebouw zullen verblijven. Zo heeft u een
optimaal binnenklimaat.

Gebouwbeheer scholen
Om uw schoolgebouw goed verzorgd te houden is regelmatig onderhoud nodig. Wij zorgen
er voor dat dat onderhoud efficiënt verloopt tegen een eerlijke prijs en houden het
bouwkundig en technisch onderhoud goed in de gaten. Natuurlijk monitoren wij het beheer
van uw gebouw met contractmanagement en een goede energiecoördinatie en screenen we
altijd uw gebouw om te zien of u aan de wet- en regelgeving voldoet.
Vindt u duurzaamheid belangrijk? Dan kunnen wij daar extra aandacht aan besteden en een
Green Deal analyse uitvoeren en dragen wij er zorg voor dat u mee kunt doen aan het
overheidsprograms Frisse Scholen.

Gebouwbeheer bedrijven
Is uw bouwproject afgerond en gaat u nu het nieuwe gebouw of bedrijfspand betrekken?
Dan is het van belang dat het binnenklimaat optimaal is en uw medewerkers prettig kunnen
werken. Om dat te realiseren beheren wij graag uw gebouw een zorgen wen voor uitstekend
contractmanagement.

We beheren uw energie en hebben altijd oog voor duurzaamheid. Natuurlijk willen we ook
invulling geven aan uw onderhoudsbehoefte en daarom stellen we tevens een duidelijk
meerjarig onderhoudsplanning voor u op. Daarbij krijgt u inzicht in uw investeringen voor
toekomstig vervangend onderhoud en jaarlijks terugkerende kosten. Natuurlijk zorgen wij
er hierbij altijd voor dat u voldoet aan de wettelijke verplichtingen.