Nieuws

Onyx Vastgoedstrategie: Een doener die durft te dromen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Knipsel2.png

Prak­tijk­on­der­wijs in de beste zin van het woord

Bedrijven uit de regio die de jeugd in hun eigen omgeving opleiden met een baan­ga­ran­tie. Die de laatste stand van de techniek laten zien. Die prak­tijk­op­drach­ten geven en scho­lie­ren mee laten draaien in het echte be­drijfs­pro­ces. Kortom: prak­tijk­on­der­wijs in de beste zin van het woord.

Het gat tussen theorie en praktijk wordt gedicht

Nieuw is het concept niet, maar het is wel de droom van Sjors van Egmond voor Lage Weide. Een variant op de Food In­no­va­ti­on Academy (FIA) in Vlaar­din­gen. De plek waar bedrijven uit de voe­dings­mid­de­len­in­du­strie elkaar ontmoeten en in­spi­re­ren. “Een unieke net­werk­lo­ca­tie, waar zaken worden gedaan en kennis wordt gedeeld. Maar ook een scho­lings- en prak­tijk­plek waar jongeren worden ge­trig­gerd te kiezen voor een carrière in de food­sec­tor. En waar mbo- en hbo-stu­den­ten samen onderzoek doen voor bedrijven. Het gat tussen food­the­o­rie en praktijk wordt gedicht, het imago verbeterd en carrière­per­spec­tief verschaft.” Sjors weet er alles van, want zijn bedrijf Onyx Vast­goed­stra­te­gie bouwt mee aan de FIA. Ze hebben let­ter­lijk een loopbrug geslagen tussen de ruimte voor scholing en de fabriek van Royal Steensma, zodat onderwijs en praktijk bij elkaar worden gebracht. Sjors van Egmond: “Op Lage Weide zou zoiets kunnen voor techniek, bij­voor­beeld mi­li­eu­tech­niek. Van as­best­sa­ne­ring tot zon­ne­pa­ne­len.”

Een impuls voor Lage Weide

De MBO Utrecht op­lei­din­gen Bouwkunde en En­gi­nee­ring zijn sinds september gevestigd in het pand van UW en dichtbij het be­drijfs­le­ven. Een impuls voor Lage Weide waar bedrijven te maken hebben met een nijpend tekort aan technisch geschoold personeel. Volgens Sjors een goede basis, maar er kan nog meer. Hij en zijn collega Sjaak Kromwijk hebben de contacten en de ervaring om de huis­ves­ting van dergelijk prak­tijk­on­der­wijs goed te regelen.

Wie doet er mee?

Zo hebben ze in Bleiswijk de modernste bakkerij van Europa op­ge­le­verd en waren ze met hun tech­ni­sche kennis betrokken bij de nieuwbouw in opdracht van Gerard van der Kleij. Samen bouwden ze aan de grootste horeca wasserij van Europa. En de FIA in Vlaar­din­gen na­tuur­lijk. Want de mannen van Onyx zijn op hun best als ze niet alleen mogen sturen op het bouw­pro­ces, maar vooral op de bij­be­ho­ren­de techniek. Dat betekent ook nadenken over de machines die in het gebouw worden geplaatst, het berekenen van kansen voor ener­gie­be­spa­ring en zorgen voor logische logistiek. Sjors kan niet wachten om zijn droom te re­a­li­se­ren. Wie doet er mee?